Az ezer éve alapított pécsváradi bencés apátság és települései – egykor és ma

A fölséges Isten nevében István isteni kedvező kegyelméből a magyarok királya. Hisszük és jól tudjuk, hogy ha az istentiszteletnek szentelt helyek tehetősségét és tekintélyét növeljük, ez nemcsak emberi dicséretre méltó, hanem isteni jutalmat is érdemel. Ezért minden jelenlévő s jövendő istenfélő keresztény tudomására jusson az a szándékunk, hogy mi Isten segítségével, lelki üdvösségünk előmozdítására s országunk megszilárdítására, a Vashegy lábánál az Istenanya és Sz. Benedek tiszteletére monostort építettünk.  Minden gondoskodásunk azt hajtotta, hogy a szerzetesi elmélkedő életlehetőség anyagi gondok miatt ne rosszabbodjék, ezért a mi adományunkkal az apostoli szentszék beleegyezésével és megerősítésével megadományoztuk földdel, erdővel, halastóval, szőlővel, falvakkal, s népekkel, szabadokkal épp úgy, mint szolgákkal. (…)

… ezt az oklevelet saját kezünkkel megerősítve pecsétünk erejével is megerősítjük, Asztrik kalocsai érsek, e monostor első hivatala által összes előkelőink jelenlétében. Mivel pedig ezen adományunk megfogalmazása még koronázásunk előtt történt, tizennégy évvel ezelőtt, mielőtt még alapját leraktuk s csak tizenöt év múlva történt felszentelése az Úr megtestesülésének 1015. esztendejében.

Ex: Érszegi Géza:Szent István király pécsváradi alapítólevele.

XLIV-XLIX. Galenus. Budapest. 2000.

 

Pécsvárad Város Önkormányzata,

7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.

Bővebb információ:

www.pecsvarad.hu, www.pecsvaradivar.hu